Toelichting op onze tarieven

Wij krijgen wel eens vragen over de door ons gehanteerde tarieven, daarom willen wij hier proberen alvast wat antwoorden op de meest voorkomende vragen te geven. Wij zijn transparant in alles wat we doen, dus ook in de opbouw van onze tarieven.

Offerte aanvragen

Regelmatig krijgen wij het verzoek om een vrijblijvende offerte of prijsopgave uit te brengen. Vaak zodat de aanvrager offertes/ prijzen kan vergelijken. Natuurlijk zijn wij u hier graag bij van dienst, wij kunnen dit alleen in veel gevallen niet meer kosteloos doen. Voor het maken van een goed en persoonlijk advies door een ervaren professional is tijd en kennis nodig. Bijvoorbeeld voor informatievergaring, locatiebezoek, calculatiewerk en prijsonderhandelingen. De tijd voor het maken van een advies en uiteindelijk een offerte wordt aan u doorberekend. Dit kan variëren vanaf één uur tot meerdere dagen, afhankelijk van de complexiteit van uw vraag.  Wij proberen vooraf zo goed mogelijk een indicatie van de benodigde tijd af te geven. Het resultaat voor u is een goede en gedetailleerde offerte. Zo kunt u goed offertes vergelijken, zonder verplichtingen verder. Mocht er uit een bezoek van een van onze monteurs geen offerte voortkomen dan zijn wij wel genoodzaakt om de gemaakte kosten voor het bezoek van de monteur in rekening te brengen.

Geplande werkzaamheden

De werkzaamheden die ons bedrijf voor u kan uitvoeren zijn heel divers. Er zijn werkzaamheden die eenvoudig kunnen worden gepland en in 1x kunnen worden opgelost. Onderhoudsbeurten aan CV-ketels zijn daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zijn er klussen die een paar uur in beslag nemen (korte klussen) en grotere projecten. Soms is het nodig om eerst de werkzaamheden op te nemen en in tweede instantie uit te voeren.

Kleine klussen en storingen

Niet alles kan worden gepland. Het is moeilijk om aan de telefoon een inschatting te maken van de benodigde tijd die nodig is om u te helpen. Daarnaast is er bij elke opdracht, klein of groot,  tijd voor werkvoorbereiding, materiaal pakken uit het magazijn en financiële afhandeling nodig. Houdt u er daarom rekening mee dat wij altijd minimaal 1 uur factureren. Verwacht u dat uw opdracht minder dan 1 uur tijd in beslag zal nemen? Dan kunt u misschien een extra klusje tegelijkertijd laten uitvoeren, bijvoorbeeld dakgoot  schoonmaken, kraanleertje vervangen? U kunt dit overleggen met de planning.

Werkvoorbereiding, calculatie en facturatie

U ziet zelf alleen de werkzaamheden die onze monteurs bij u op locatie uitvoeren.  En niet alleen onze monteurs zijn voor u aan het werk. Bij ons op het bedrijf vinden alle voorbereidende werkzaamheden plaats, vanaf de aanname van de telefoon. Voordat onze monteurs aan de slag kunnen, zijn er al een aantal zaken op kantoor voorbereid. Het bestellen van de juiste producten, het instrueren van de monteurs, administratieve afhandeling en het zoeken naar de beste oplossing en het uitwerken hiervan zijn goede voorbeelden van werkvoorbereiding. Het komt tevens voor dat een calculator berekeningen voor de materialen en eventuele tekeningen moet maken. Al het werk moet vervolgens op de juiste wijze correct worden gefactureerd. Let op, wij berekenen naast de gewerkte tijd bij u thuis ook de reistijd om bij u te komen en weer terug op kantoor.

Storingen binnen/buiten reguliere werktijden

Storingen verhelpen wij zo snel mogelijk binnen de reguliere openingstijden. Afhankelijk van de aard van de storing en de beschikbaarheid van de servicemonteurs zijn wij vanaf half september tot eind mei ook buiten de reguliere werktijden te bereiken om cv storingen op te lossen. Als u een serviceabonnement heeft, staan daarin de afspraken hierover en de tarieven beschreven. Heeft u geen serviceabonnement? Dan hanteren wij onze reguliere tarieven en rekenen daarnaast afhandelingskosten. Wilt u de storing laten verhelpen buiten de reguliere werktijden? Houdt u dan rekening met een toeslag die minimaal conform de CAO is. Daarnaast wordt zowel de reistijd doorberekend als de werktijd. Deze reistijd bij storingen wordt gerekend vanaf de woonplaats van de monteur en niet de vestigingsplaats Oude-Tonge.

Prijsindicatie 

Als u een prijsindicatie wenst voorafgaande aan de werkzaamheden, dan proberen wij u een zo goed mogelijke prijsindicatie te geven op basis van de beschikbare informatie. Wij zijn zorgvuldig in het berekenen van deze prijsindicatie, maar het is geen vaste prijsafspraak. Ondanks alle inspanningen om tot een goede prijsindicatie te komen, kan het gebeuren dat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat er meer werkuren of materialen nodig zijn voor een correcte oplevering. Ook onze ervaren medewerkers lopen tegen onvoorziene situaties aan en kunnen niet door muren of vloeren heen kijken en om vooraf precies te zien hoe de situatie is.

Benodigd materiaal / gereedschap in de auto en in het magazijn

Onze monteurs hebben een beperkt assortiment aan materiaal in hun auto. Ons complete magazijn telt ruim 400 m2, dus u kunt zich voorstellen dat wat zij in de auto meenemen slechts een klein deel is. Ook om diefstal uit de auto te voorkomen. Daarnaast wegen zij vooraf zoveel mogelijk af welk materiaal er extra meegenomen moet worden. Ondanks dit voorwerk  kan het voorkomen dat zij terug naar de zaak moeten om het juiste materiaal of gereedschap op te halen. Dit valt onder het reguliere werk bij de opdracht. Wij proberen dit natuurlijk tot een minimum te beperken.

Speciaal gereedschap

Het komt voor dat specialistische gereedschappen moeten worden ingezet. Een warmtecamera en een speciale rioolontstopper zijn hiervan goede voorbeelden. Als deze gereedschappen worden gebruikt, worden deze aan u doorgerekend.

Bijdrage in autokosten

Wij voeren onze service en diensten voornamelijk uit in de regio. Daarvoor maken onze monteurs gebruik van bedrijfsauto’s met daarin gereedschap en benodigde materialen. Ondanks ons zorgvuldige beleid rond ons wagenpark om zo weinig mogelijk kosten te maken en het milieu zo min mogelijk te belasten, ontkomen wij niet aan autokosten. Wij berekenen geen voorrijkosten maar de gewerkte tijd inclusief de reistijd en rekenen een vaste bijdrage aan autokosten binnen een straal van 15 kilometer rondom onze vestiging in Oude-Tonge. Moet voor de klus verder gereden worden dan 15 kilometer dan rekenen wij een vast bedrag per gereden kilometer. Bij storingen buiten de reguliere werktijden is de woonplaats van de dienstdoende storingsmonteur het uitgangspunt.

Beloning medewerkers

Er is een tekort aan technische specialisten op de arbeidsmarkt. En omdat er steeds minder animo is voor technische beroepen, zal dit tekort in de toekomst alleen maar verder toenemen. Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de technische specialist. Installaties worden steeds “slimmer”, waardoor ook de installateur steeds slimmer moet worden. Er moet veel worden geschoold om de steeds meer hightech oplossingen op de juiste manier te kunnen installeren, onderhouden en repareren. Wij investeren ook heel veel in opleidingen en leiden ons personeel grotendeels met hulp van scholen zelf op.  Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers, en geven graag een goed salaris als waardering. Om ook onze leerlingen te motiveren en op te leiden verdienen zij een salaris. Voordeel voor onze klanten: u heeft goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen voor u aan het werk.

In 2020 heeft al het personeel die onder onze cao valt een verhoging van in totaal 8 % gekregen.

Dit verklaart voor een groot deel de fors stijgende kosten die wij moeten doorberekenen.

Interesse in onze diensten?

Laat dan uw gegevens achter en wij zullen vrijblijvend een offerte voor uw aanmaken.